Úvodní prohlášení o ochraně osobních údajů

Ranč a Rekreační Centrum se zavazuje chránit soukromí a osobní údaje svých klientů a návštěvníků naší webové stránky. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) přistupujeme k zpracování osobních údajů s nejvyšší možnou péčí a zodpovědností. Toto prohlášení popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány, komu mohou být předávány, jak jsou chráněny, a jaká práva mají jednotlivci v souvislosti s ochranou svých osobních údajů. Tento dokument poskytuje podrobné informace o tom, jak naše organizace zpracovává a chrání vaše osobní údaje jako subjektů údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Naše ranč a rekreační centrum zpracovává osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme jen v nezbytném rozsahu a pouze pro konkrétní, výslovně stanovené a legitimní účely. Při zpracování osobních údajů vždy postupujeme transparentně, pečlivě a s důsledným důrazem na ochranu práv dotčených osob. Informace o zpracovaných osobních údajích jsou uchovávány v bezpečí a nejsou zpřístupňovány třetím stranám bez řádného oprávnění nebo legálního důvodu.

Práva subjektů údajů

Osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, mají právo na přístup k jejich údajům, právo na opravu nepřesností, právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů. Každý, kdo má otázky nebo obavy týkající se zpracování jeho osobních údajů, může kontaktovat náš ranč na [email protected].

Kontaktní informace správce

Další kontaktující údaje našeho ranče, které mohou být užitečné, jsou: Martina Valčíková, Muzeum loutkářských kultur Plzeň, Mikulášské náměstí 1,301 00 Plzeň, Česká republika. Jako správci údajů bereme odpovědnost za ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a jsme tu proto, abychom vám při jakémkoliv vašem dotazu či požadavku poskytli veškerou potřebnou podporu.

Komentáře