Úvod

Respektování a ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů popisujeme, jaké informace o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, pro jaké účely je používáme, kde a jak je uchováváme, jak je chráníme a jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů a věnujeme velkou pozornost dodržování všech platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany se vztahují na veškeré aktivity spojené s provozem Ranče a Rekreačního Centra a s využitím služeb, které nabízíme.

Ochrana osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zpracováváme Vaše osobní údaje transparentně a spravedlivě. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění našich služeb a povinností. Zaručujeme, že všechny osobní údaje jsou zpracovány s nejvyšší mírou péče a vždy s ohledem na Vaše práva a svobody.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme především při rezervacích ubytování, objednávkách stravování či přihlášení na outdoor aktivity. Tyto údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, kontaktní informace, platební údaje a další informace nezbytné pro poskytování našich služeb. Tyto údaje používáme k zajištění rezervací, k vyřízení Vašich požadavků a k poskytování informací o našich službách a novinkách. Jsme si vědomi, že ochrana osobních údajů je důležitá nejen z hlediska zákonných povinností, ale i z důvodu důvěry našich klientů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou data shromažďována. Po uplynutí této doby jsou odpovídajícím způsobem a v souladu s příslušnými předpisy zničeny či anonymizovány. Veškerá data jsou uchovávána na bezpečných serverech a jsou přístupná pouze autorizovaným osobám, které s nimi nakládají v souladu s interními předpisy a platnou legislativou.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu či smazání osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected], nebo na adrese: Muzeum loutkářských kultur Plzeň, Mikulášské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Česká republika.

Komentáře