Příčiny a důsledky overturismu

Stala jsem se svědkem mnoha proměn, které cestovní ruch přinese, a často se mě lidé ptají, co je vlastně ten overturismus, o kterém se v posledních letech tolik mluví. Představte si, že se malé kopcovité uličky, jež jste kdysi procházeli s Tomášem a kde jste se mohli v klidu rozplynout v myšlenkách nad historií, promění v nekonečné proudy turistů, kde sotva najdete místo, abyste sebe navzájem nešlapali po nohou.

Overturismus se vyskytuje, když do určitého místa přijede víc návštěvníků, než kolik může přijmout bez negativních dopadů na místní komunity, životní prostředí a zážitek samotných turistů. Možná je na vině snadný přístup k levným letům, růst střední třídy s větší touhou po cestování, nebo popularita určitých destinací díky filmům, které tam byly natočeny. Důsledky? Od přetížení infrastruktury, přes gentrifikaci, kde místní obyvatelé jsou vytlačováni z center měst kvůli turistickým apartmánům, až po zničení přírodních skvostů.

Znevýhodněné destinace

Venecie, Barcelona, Island - tato jména znějí jako synonyma dovolené snů, ale stala se také symboly overturismu. V Benátkách jsem se setkala s narůstajícím napětím mezi obyvateli a turisty, a dokonce byly zavedeny regulace, které omezovaly přístup na některá místa. Barcelona se potýká s obdobným problémem. Za jeden den jsem tu viděla tolik lidí, snažících se dostat k jedné budově Antoni Gaudího, až jsem pochybovala, jestli je tohle skutečně to 'autentické' prožití kultury o kterém sníme. A Island? Ten musel čelit obrovskému nárůstu turistů po vulkanické erupci v roce 2010 a efektivně zvýšit schopnosti své infrastruktury, aby to zvládl.

Strategie boje proti overturismu

Naštěstí, svět si začíná uvědomovat potřebu řešení overturismu. Některá města a země přijímají opatření, jako je omezení počtu letů, zavedení turistických daní nebo regulačních poplatků pro dení turisty. Ale je to opravdu dost? Ukazuje se, že srdcem úspěchu je spolupráce mezi vládními institucemi, místními obyvateli a samotnými turisty. Vize udržitelného turismu není jen pohádka, ale komplexní přístup, který zahrnuje vzdělávání veřejnosti, podporu menších, méně známých destinací a rozvíjení alternativních forem turismu.

Udržitelný cestovní ruch jako řešení

Odpovědný přístup k turismu nehledí pouze na počet turistů, ale i na to, jak, kdy a proč cestují. V tomto duchu byly zavedeny různé iniciativy a certifikace, jako je například Travelife nebo Green Key, které propagují ekologické ubytování a služby. Osobně se mi líbí iniciativy, které podporují lokální podniky a zachovávají místní kulturu, a věřím, že každý z nás má možnost turismus změnit tím, že se stane informovanějším a uvědomělým cestovatelem.

Turismus po pandemii a budoucí výhledy

Pandemie COVID-19 donutila svět zpomalit a přemýšlet nad tím, jak cestujeme. Zavřené hranice, karantény a obavy z cestování byly těžkou ranou pro cestovní průmysl, ale poskytly nám jedinečnou příležitost pro restart turismu s ohledem na jeho udržitelnost. Uvažovat dopředu znamená reflektovat nad našimi cestovními zvyklostmi a hledat rovnováhu, kde můžeme prozkoumávat neznámé, aniž bychom zanechávali nevratné škody. Tomáš a já již plánujeme naší příští dovolenou s těmito hodnotami na paměti – méně známá místa, mimo hlavní turistickou sezonu a vědomá podpora místní ekonomiky.

Budoucnost plná výzev a příležitostí

Neříkám, že cestování by se mělo stát exkluzivním privilegiem. Odpověď na overturismus není zavírat dveře, ale inteligentně je otevírat. Už teď vidíme, že destinace s podobným problémem spolupracují a sdílejí své zkušenosti pro rozvoj udržitelných modelů turismu. Taková budoucnost se mi nejen líbí, ale je to i cesta, jak uchovat krásu a rozmanitost našeho světa pro generace, které přijdou po nás. Cestování může být a mělo by být radostí a obohacujícím zážitkem, ale také zodpovědností ke všemu, co navštívíme a kdo potkáme na svých cestách.

Komentáře